Padobranska obuka – AFF


ACCELERATED FREEFALL – AFF je najbrži i najefikasniji način učenja padobranaca.
U slobodnom padu 2 AFF instruktora drže učenika za nožne obuhvate padobrana i za hvatače na rukavima kombinezona, pri čemu učenik pokazuje odredjene veštine, koje se traže od njega.
Pošto učenik nosi svoj padobran, on mora biti obučen za prinudne procedure u avionu, u slučaju otkaza glavnog padobrana i eventualnih problema pri prizemljenju.
AFF obuka se sastoji od 5 – 7 sati teorijske obuke na zemlji i 7 nivoa u slobodnom padu, koji se eventualno mogu ponoviti, ako učenik ne zadovolji kriterijume. Po završetku lekarskog pregleda i teorijskog dela nastave, učenik može skočiti svoj prvi skok isti dan.
Učenik može da prodje i kroz STP – STUDENT TANDEM PROGRESSION obuku, novi način AFF obuke, gde učenik skače 2 tandem skoka sa instruktorom i pri tom uvežbava odredjene radnje, u slobodnom padu i pod kupolom tandem padobrana, a onda skače, sa jednim instruktorom, jos 6 nivoa AFF-a.
Ovakav način obuke je podjednako efikasan, ali znatno smanjuje troškove, jer učenik završava kompletnu AFF obuku, samo sa jednim instruktorom.
I na kraju, TUNNEL PROGRESSION, AFF program ukonbinovan sa vazdušnim tunelom-simulatorom letenja. Po završetku teorijskog dela AFF obuke, učenici odlaze u vazdušni tunel, u kojem lete 15 – 30 minuta sa instruktorom i uvežbavaju sve one radnje i pokrete, koje će kasnije koristiti u padobranstvu – slobodnom padu. Odmah posle leta u tunelu, učenici su spremni za svoj prvi skok.

aff-srpski-vitezovi

Student iskače iz aviona zajedno sa instruktorima. Slobodan pad traje od 30 do 50 sekundi, u zavisnosti od visine iskakanja, koja je od 3000m do 4000m.
Instruktori održavaju kontrolu stabilnosti učenika u slobodnom padu i eventualno mu daju instrukcije-znakove koji mu pomažu za održavanje stabilnosti.

Student otvara svoj padobran na visini od 1500m.

Sve vreme, od otvaranja padobrana pa do prizemljenja, učenik je na radio vezi sa instruktorom. Radio je na grudnom obuhvatu učeničkog padobrana, učenik sluša instrukcije, koje mu eventualno daje instruktor.

Posle uspešnog skoka i prizemljenja, učenik se sprema za sledeći nivo.
Po završetku 7 nivoa AFF obuke, potrebno je da učenik skoči još nekoliko samostalnih skokova, a po završetku 25-og skoka učenik dobija A dozvolu, odobrenje koje mu daje za pravo da samostalno skače bilo gde u svetu.